Dołącz do nas na Facebook

Projektanci

W ramach realizowanych inwestycji i przyłączania nowych klientów ściśle współpracujemy z wieloma projektantami i biurami projektowymi.

Po zawarciu umowy przyłączeniowej lub umowy przełożenia sieci - jeżeli realizacja projektu leży po stronie Klienta - projektant opracowuje projekt budowlany, który następnie należy uzgodnić w GPEC. Do uzgodnienia należy dostarczyć 2 egzemplarze projektu budowlanego, z których 1 egzemplarz zostaje w archiwum GPEC. Ważność takiego uzgodnienia wynosi 2 lata.

W nawiązaniu do warunków techniczncyh wydawanych przez GPEC dla naszych klientów i partnerów biznesowych przedstawiamy:
 

Poniżej znajdą Państwo przykładowe schematy węzła cieplnego:
 


Poniżej znajdą Państwo przykładowe schematy AKiP:

Wytyczne stosowane w przypadku dofinansowania zewnętrznego:

  • Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie (w ramach dofinansowanie zewnętrznego)
  • Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu węzłów cieplnych będących własnością Spółek Grupy Kapitałowej GPEC (w ramach dofinansowania zewnętrznego)

Prawo Energetyczne wskazuje, iż GPEC SP. Z O.O.  zapewnia wyższą efektywność energetyczną niż inne źródła ciepła. Sprawdź wskaźnik tej efektywności.


Dział Planowania Inwestycji i Rozwoju - projektanci mogą dokonywać uzgodnień lokalizacyjnych - usytuowania infrastruktury projektowanej w stosunku do infrastruktury będącej własnością GPEC SP. Z O.O. jak np. sieci cieplne, komory etc. Uzgodnienia i informacje o sieciach i infrastrukturze istniejącej można uzyskać we wtorki w godzinach 8.00-13.00 w pokoju 010.

Pobierz wniosek o uzgodnienie branżowe w zakresie kolizji z infrastrukturą GPEC sp. z o.o.

Adres: Gdańsk, ul. Biała 1 b
Kontakt telefoniczny: 058 52 43 996
Kontakt e-mail: uzgodnienia.lokalizacyjne@gpec.pl

Dział Realizacji Inwestycji - projektanci mogą dokonywać uzgodnień w sprawach branżowych - projektów sieci i węzłów cieplnych.
 
Uzgodnienia projektu odbywają się trzyetapowo – pierwsze uzgodnienie trasy projektowanej sieci (przekazanie projektu oraz uwag drogą elektroniczną, naniesione uwagi na elektronicznie potwierdzona trasę należy złożyć papierowo), po nim odbywa się uzgodnienie projektu budowlanego (profile i rzędne – drogą elektroniczną) i wykonawczego w wersji papierowej.

Adres: 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B (pokój nr 013 B - parter)
Kontakt telefoniczny: 058 52 43 956
Kontakt e-mail: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl

Chcesz być z nami na bieżąco? Skorzystaj z Newslettera