Dołącz do nas na Facebook

Eksploatacja węzłów

Usługa eksploatacji węzłów cieplnych to całodobowe zabezpieczenie sprawności węzła poprzez cykliczne przeprowadzanie przeglądu urządzenia oraz usuwanie awarii 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

Usługa ta gwarantuje ciągłość i niezawodność dostaw ciepła oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń w węźle. W ramach cyklicznych przeglądów węzła realizowany jest szeroki wachlarz czynności eksploatacyjnych, gwarantujących niezawodność pracy węzła.

Węzły do 50 kW

Do wyboru są 2 pakiety: KOMFORT 2KOMFORT 4, zapewniające odpowiednio 2 i 4 cykliczne przeglądy roczne.

Węzły powyżej 50 kW

Do wyboru są 3 pakiety: KOMFORT 2KOMFORT 4, KOMFORT 12, zapewniające odpowiednio 2, 4 lub 12 cyklicznych przeglądów rocznych

Co wchodzi w  zakres usługi?

  • cykliczne przeprowadzanie szczegółowego przeglądu węzła cieplnego
  • bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych, elektroenergetycznych, urządzeń automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej węzła
  • kontrola parametrów pracy węzła cieplnego
  • jednorazowe, bezpłatne, wyłączenie i włączenie układu centralnego ogrzewania
  • całodobowe usuwanie lub zabezpieczenie awarii – max. 12 h od zarejestrowania zgłoszenia

 Jakie są korzyści z usługi?

  • Bezpieczeństwo
Całodobowe zabezpieczenie pracy węzła cieplnego, realizowane przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne oraz wieloletnie doświadczenie.

  • Efektywność ekonomiczna
Ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii i przerw w dostawie ciepła. Mniejsze straty ciepła wynikające ze złego stanu technicznego węzła.

  • Doradztwo
Pomoc w zakresie optymalizacji pracy węzła cieplnego i przeprowadzenia niezbędnych modernizacji, gwarantujących racjonalizację kosztów ogrzewania.

  • Dostęp do pełnej informacji
Informacje na temat pracy węzła i wykonywanych czynności w ramach eksploatacji, dzięki ewidencji czynności w Książce Serwisowej Węzła, dostępnej w pomieszczeniu węzła.

  • 24–miesięczna gwarancja
Gwarancja na zamontowane urządzenia (wymiana elementu węzła uszkodzonego na skutek awarii).

Chcesz być z nami na bieżąco? Skorzystaj z Newslettera