Dołącz do nas na Facebook

Oferta GPEC

Podstawowe obszary działania GPEC to ogrzewanie budynków i dostarczanie ciepłej wody, czyli produkcja, przesył i dystrybucja ciepła, a także produkcja energii elektrycznej oraz świadczenie usług okołoenergetycznych


CIEPŁO SYSTEMOWE

Bezpieczny i niezawodny sposób na ciepło


TEMPERATURA +

Inteligentny System Regulacji Temperatury, zapewniający komfort przez cały rok
 

EKSPLOATACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Węzeł cieplny pod pełną kontrolą przez całą dobę
 
AUDYT WĘZŁA CIEPLNEGO

Ekspercka wiedza o węźle
 

TERMOWIZJA

Pierwszy krok do podniesienia efektywności energetycznej budynku
 

TRIGENERACJA

Kompleksowa dostawa mediów: ciepło, energia elektryczna, chłód
 
FOTOWOLTAIKA

Zielona energia produkowana za pomocą paneli fotowoltaicznych.
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Usługa skierowana do klientów biznesowych, samorządów i instytucji pozytku publicznego.
DODATKOWE USŁUGI BRANŻOWE

Gwarancja kompleksowej obsługi w zakresie dostaw ciepła
  EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE

Finansowanie przez Grupę GPEC technologii i rozwiązań wpływających na energooszczędność instalacji.
ŁĄCZNOŚĆ

GPEC lokalnym operatorem telekomunikacyjnym.
 
   
 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) przy Prezesie URE został powołany Koordynator ds. negocjacji (www.ure.gov.pl).  Zadaniem Koordynatora ds. negocjacji jest prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji; umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego; umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła; umów sprzedaży; umów kompleksowych”.


Chcesz być z nami na bieżąco? Skorzystaj z Newslettera