Dołącz do nas na Facebook

Ochrona środowiska

Grupa GPEC od lat wprowadza rozwiązania, które zmniejszają negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Całkowite wyeliminowanie tego wpływu nie jest możliwe, w związku z czym Grupa GPEC świadomie angażuje się w liczne działania proekologiczne. W ich realizacji pomaga nam Zintegrowany System Zarzadzania, a w tym System Środowiskowy.

System Zarządzania Środowiskowego w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej jest utrzymywany już od 2006 roku. Podlega on ciągłemu doskonaleniu poprzez wyznaczanie i realizację celów pro środowiskowych związanych z polityką i strategią GPEC oraz weryfikację i wewnętrzne kontrole efektywności sterowania operacyjnego. Prowadząc działalność gospodarczą wykazujemy szczególną dbałość o otoczenie, pozostając m.in. w zgodzie z wymaganiami prawnymi. O poziomie efektywności zarządzania środowiskowego w Przedsiębiorstwie może świadczyć fakt braku kar środowiskowych oraz braku niezgodności w okresie trwania certyfikatu ISO 14001.
 
Działania proekologiczne w Grupie GPEC mają bardzo szeroki zakres. Adresowane są zarówno do pracowników firmy, jak i lokalnej społeczności. Wierzymy, że codzienne działania ekologiczne, a szczególnie te, w które angażujemy się całym zespołem, mają istotny wpływ na stan środowiska naturalnego.
 
Należą do nich m.in.:

 •  likwidacja źródeł niskiej emisji
 • modernizacja systemu i rozbudowa sieci obniżające straty ciepła
 • edukująca społeczeństwa i pracowników w kwestii efektywnego korzystania z ciepła, energii oraz racjonalnego zużycia materiałów biurowych
 • promocja wśród społeczeństwa i pracowników roweru jako ekologicznej (i zdrowej) alternatywy dla aut
 • promocja carpoolingu
 • komunikacja o podejmowanych działaniach ekologicznych (np. na stronie www, w social media, w informacjach prasowych, po przez uczestnictwo w dedykowanych konkursach)
 • realizacja projektów proekologicznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych:
 
Projekt: „Zmniejszenie strat energii w procesie dystrybucji ciepła na terenie aglomeracji gdańskiej etap I.”
 
Kwota dofinansowania:
dotacja z NFOŚ: ok. 9 mln zł
 
Efekty projektu:
 • oszczędność energii cieplnej ok. 20 tys. GJ/rok,
 • zmniejszenie emisji CO2 o 9,05 tys. Mg/ rok.
 
Projekt: „ Likwidacja kotłowni przy ul. Zawiślańskiej i przyłączenie Stogów i Przeróbki do gdańskiej sieci ciepłowniczej”.
 
Kwota dofinansowania:
pożyczka WFOŚiGW : ok. 14 mln zł 
dotacja NFOŚiGW : ok. 14 mln zł 
 
Efekt likwidacji kotłowni przy ul. Zawiślańskiej:
 • spadek emisji pyłów do atmosfery o ok. 37 ton/ rocznie,
 • spadek emisji dwutlenku węgla o ok. 7 tysięcy ton rocznie.
 
Realizacja ostatniego projektu została doceniona np. III. miejscem w segmencie Ekologia w konkursie "Odpowiadam Polsce - Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie", ale również na najwyższych szczeblach władzy krajowej.  W październiku w 2015 r Grupa GPEC gościła Ministra Środowiska, Macieja Grabowskiego. Wizyta stanowiła potwierdzenie i akceptację kierunku działań Grupy GPEC na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonego wówczas projektu Zawiślańska, dofinansowanego w ramach programu „KAWKA – ograniczenie niskiej emisji”. Z rąk Pana Ministra otrzymaliśmy list gratulacyjny z podziękowaniem za działania na rzecz ochrony środowiska, skierowany do wszystkich pracowników Grupy GPEC.
Jak czytamy w liście:
 
„Moim priorytetem – jako Ministra Środowiska – jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Grupa GPEC i jej działalność konsekwentnie wpisuje się w tę strategię. Szczególne uznanie budzi aktualnie prowadzony projekt podłączenia klientów Grupy GPEC zasilanych z przestarzałej kotłowni przy ul. Zawiślańskiej opalanej węglem kamiennym do ekologicznej miejskiej sieci ciepłowniczej oraz przyłączenie dodatkowych odbiorców na trasie budowanej sieci, a przez to likwidację indywidualnych źródeł ciepła będących źródłami niskiej emisji w Gdańsku. Stanowi to znakomity przykład praktycznego włączania się firm z branży w promocję idei zdrowego powietrza dla mieszkańców Gdańska i całej Polski.”

Chcesz być z nami na bieżąco? Skorzystaj z Newslettera