Dołącz do nas na Facebook

Kultura

GPEC realizuje projekty wspierające kulturę. Wierzymy, że aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym wspiera rozwój otoczenia, w którym działa firma: jej pracownicy, partnerzy biznesowi i mieszkańcy.

Wśród działań wspierających kulturę i sztukę należy wymienić:

  • Partnerstwo Strategiczne Teatru Wybrzeże – GPEC związany jest z największą sceną na Pomorzu od 2010 roku, a wśród widzów często można spotkać pracowników GPEC
  • Święto Światła – Lichtfest – upamiętniające pokojową rewolucję, która zakończyła się w Niemieckiej Republice Demokratycznej obaleniem reżimu komunistycznego. W 2011 GPEC był głównym partnerem biznesowym Święta Światła
  • Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat – jeden z najciekawszych festiwali w Trójmieście o multikulturalnym charakterze, prezentuje nie tylko najwyższy poziom przygotowania głosowego, ale przybliża również kulturę innych krajów. W 2011 r. GPEC był jednym ze sponsorów tego wydarzenia
  • Główny Partner wystawy regionalnej Grand Press Photo – dzięki wieloletniej współpracy Miasta Gdańska i GPEC z organizatorami wystawy przez miesiąc mieszkańcy Trójmiasta mają możliwość oglądania najciekawszych zdjęć nagrodzonych w konkursie
  • Festiwal „Świat Mało Znany” – GPEC wspiera festiwal określany również jako „Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Wydarzenie promuje potencjał, możliwości oraz dokonania artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Chcesz być z nami na bieżąco? Skorzystaj z Newslettera